Blog Image

MASK och PERUKMAKARNAS BLOG

Maskörer skriver om sitt arbete

Maskörerna har ett roligt kreativt hårt jobb. Skisser, provmasker, perukmakeri, frisering, gjutning, sminkning är några av de arbetsmoment som ingår i yrket. Arbetet utförs på oregelbunden arbetstid med många gånger sexdagars vecka. Teater spelas ofta på påsk, nyår och andra helger. Maskören är först på plats för att exempelvis frisera och sist hem efter att ha plockat ihop efter föreställningen. Ofta kan arbetet vara stressigt att hinna med tidsmässigt, utan tillfälle till paus, ibland kan stressen komma av relationella problem skapade av den stress som finns i teaterns krav på publikens uppskattning , personlig framgång el.dyl. Maskörerna har många gånger svårt att få förståelse för sin specifika arbetssituation då deras arbetsförhållanden inte liknar varken skådespelarnas eller den tekniska personalens arbetssituationer.
Fackligt är maskörerna benämnda som teknisk personal fast alla bedömer arbetet som konstnärligt.
Utbildningen på Dramatiska Institutet är 3 år.
I Tyskland var tidigare maskörutbildningen en integrerad linje i konsthögskolans utbildning!

Miljöcertifiering

Nya material/tekniker Posted on Wed, August 20, 2008 20:08:51

smileyPassa på och ta reda på vad dina material innehåller för snart måste du redogöra för det hos miljöförvaltningen. Alla ska vara deklarerat miljövänliga.
Skriv gärna här om du har hittat något som är miljövänligt inom smink, mask eller peruk.
Räkna också in värdet av minskade transporter…bok

Inspiration Posted on Wed, August 20, 2008 20:01:23

Blog ImageEn bok som har skrivits i första hand för undervisningen på Dramatiska Institutet. Vi tyckte att det behövdes en bok där studenterna kunde läsa sig till vissa teoretiska kunskaper om vad en modern maskör bör kunna förutom hantverket. Den kom också oundvikligt att handla om samarbete med de andra yrkena inom teater. Därmed ger den en liten glimt av ett modernt sätt att arbeta i grupp och vad som krävs av var och en i form av förberedelsearbete och kommunikation.

Lena Strandmark