Blog ImageEn bok som har skrivits i första hand för undervisningen på Dramatiska Institutet. Vi tyckte att det behövdes en bok där studenterna kunde läsa sig till vissa teoretiska kunskaper om vad en modern maskör bör kunna förutom hantverket. Den kom också oundvikligt att handla om samarbete med de andra yrkena inom teater. Därmed ger den en liten glimt av ett modernt sätt att arbeta i grupp och vad som krävs av var och en i form av förberedelsearbete och kommunikation.

Lena Strandmark