Läs Karin Bojs populärvetenskapliga artikel i DN

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-sminkos-kan-vara-jordens-aldsta-yrke