OSYNLIGGÖRANDET AV EN YRKESKÅR. FORTSÄTTNING.
I dag, 23/1 2012, har DN ett reportage om olika Strindbergstolkningar genom tiderna. Inte heller denna gång väljer man att med ett ord nämna maskörerna och deras arbete med maskerna. Skådespelarna/regissören tar åt sig hela äran av deras arbete.