IngaBritt Mengarelli är död. Mamma till maskören och perukmakaren Pierro Mengarelli.
IngaBritt var länge chef på Kungliga Dramatiska teaterns masköravdelning. Inga-Britt var född 1928-06-07 och dog den 2012-01-31.